در نور پردازی رنگی , از نورهای رنگی زرد,ابی,قرمز و یا ترکیبی از این رنگها استفاده میشود .که البته در روشنایی ساختمان داخلی زیاد جایگاهی ندارد و در تزئین بیرون ساختمان ها و یا مراسم ها کاربرد دارد

نور پردازی رنگی (1)
نور پردازی رنگی (1)
نور پردازی رنگی (1)
نور پردازی رنگی (2)
نور پردازی رنگی (2)
نور پردازی رنگی (3)
راهنمای کامل نورپردازی اتاق گیمینگ
نور پردازی رنگی (4)
نور پردازی رنگی (5)
نور پردازی رنگی (5)
????????????????
نور پردازی رنگی (7)
نور پردازی رنگی (8)
نور پردازی رنگی (9)
نور پردازی رنگی (10)
نور پردازی رنگی (11)
نور پردازی رنگی (12)
نور پردازی رنگی (13)
نور پردازی رنگی (14)
نور پردازی رنگی (15)